Bezorging Huis aan Huis Leeuwarden

Veelgestelde vragen
Afhaalpunten
‚ÄčKlacht indienen

Veelgestelde vragen

Waar wordt de krant verspreid?
Huis aan Huis Leeuwarden wordt wekelijks op woensdag verspreid in Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Mûnein, Oentsjerk, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wyns, Wytgaard.

Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afhaalpunt of de digitale versie lezen. 

Wanneer kan ik de krant verwachten?
De krant wordt op de betreffende verschijndag bezorgd voor 21.00 uur ’s avonds. Een enkele keer kan de bezorging een dag later plaatsvinden, maar dat is een uitzondering en gebeurt alleen als het niet anders kan. Meestal heeft dit te maken met de beschikbaarheid van bezorgers op dat moment.

Kan ik de krant digitaal lezen?
Op deze website kunt u de krant digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. Het archief is te vinden op de Krant van Toen.

Kan ik de krant zelf ophalen?
Ja u kunt ook zelf de krant ophalen. Zie hiervoor de afhaalpunten vermeld op deze site. 

Ik heb geen krant ontvangen of een andere klacht. Wat nu?
Meld dit via het klachtenformulier op deze website. Vul de klachtgegevens in. Deze informatie komt dan direct bij de verspreidorganisatie terecht zodat die uw klacht meteen in behandeling kan nemen. De gegevens die u hiervoor moet invullen, behandelen wij uiteraard volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan? Lees dan ons privacy statement.

Ontvang ik een terugkoppeling op mijn klachtmelding?
U krijgt normaal gesproken geen terugkoppeling op uw klachtmelding. Als u uw klacht heeft gemeld via het klachtenformulier op deze website krijgt u wel een bevestiging per e-mail dat uw klacht is ontvangen. Hoewel u geen terugkoppeling krijgt, gaan wij zeker met uw klacht aan de slag!

Wat gebeurt er met mijn klachtmelding?
Uw klachtmelding wordt direct zichtbaar in het computersysteem van de  verspreidorganisatie. Wij volgen uw klacht en de afhandeling hiervan.

Wat moet ik doen als mijn klacht niet is opgelost?
Wij verzoeken u vriendelijk om de klacht nogmaals te melden via het klachtenformulier op deze site. De verspreidorganisatie weet dan meteen dat er toch weer iets is misgegaan en gaat met prioriteit uw klacht behandelen. In de tussentijd kunt u de krant altijd digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. U kunt de krant natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt.

Ik heb meerdere bezorgklachten doorgegeven, wat gebeurt hiermee? 
Is binnen een aantal weken sprake van herhalingen van bezorgklachten, dan nemen wij contact op met de verspreidorganisatie. Soms moeten nieuwe bezorgers worden gezocht. Reden waarom het langer kan duren voordat uw klacht is opgelost. Totdat de klacht is opgelost, kunt u altijd de krant digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. U kunt de krant natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt. 

Wordt de krant nabezorgd?
Wanneer de krant niet is bezorgd wordt de krant niet nabezorgd. U kunt altijd de krant digitaal lezen. Klik hier om de krant te lezen. U kunt de krant natuurlijk ook ophalen bij één van de afhaalpunten bij u in de buurt.

Ik heb een stapel kranten gevonden. Waar kan ik dat melden? 
Helaas komt het soms voor dat er een stapel kranten wordt gevonden. Het mag duidelijk zijn dat dit niet mag gebeuren. Als u kranten heeft gevonden, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden via het klachtenformulier op deze site. U kunt dit bij een klachtmelding aangeven via ‘gevonden kranten (dumping)’. De verspreidorganisatie zal ervoor zorgen dat deze kranten met spoed worden opgeruimd. Uiteraard wordt ook uitgezocht wie dit gedaan kan hebben en worden maatregelen getroffen zodat dit niet weer gebeurt. 

Ik wil graag bezorger worden bij mij in de buurt, hoe pak ik dat aan? 
Meld je aan bij FRL verspreidingen. Het werkt heel eenvoudig. Als je je hebt aangemeld, wordt contact met je opgenomen door de verspreidorganisatie in jouw woonplaats. Bezorgen kan bijna iedereen en het is leuk werk. Er geldt een minimum leeftijd van 13 jaar.

Afhaalpunten Huis aan Huis Leeuwarden

Aldtsjerk Fietsenwereld Joustra, Van Sminiaweg 4
Boksum Bakkerij Sybesma, Hylaerderpaed 1
Deinum UBO supermarkt, Spoorstrjitte 11-A
Goutum Dorpshuis Ien en Mien, Buorren 13-A
Grou Bibliotheek, Burstumerdijk 6; Boekhandel Friso, Hoofdstraat 5; Jumbo, Stationsweg 38-F; Poiesz, Gedempte Haven 2
Gytsjerk Albert Heijn, De Haven 5
Jirnsum Frits Koopcentrum, Rijksweg 9
Leeuwarden Ako, Stationsplein 2D; Albert Heijn, Bilgaardpassage 1; Emmakade 168; Bibliotheek, Blokhuisplein 40; Bruna, Tijnjedijk 7; Eethuis De Lorentz, Lorentzkade 1; Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2; Jumbo, Cambuurplein 66, Eksterstraat 32, Hoeksterpad 1, Johannes Kolfplein 1, Kruisdobbe 4, Lieuwenburg 165, Snekertrekweg 23, Van Loonstraat 112; Lunchroom Valerius, Valeriusstraat 71; Poiesz, Oostersingel 78; Pieter Sipmaweg 9; Zevenblad 12; Primera, Ruiterskwartier 20A; Mr. P.J. Troelstraweg 15; Bilgaardpassage 29; Snackbar de Hemrik, Planetenlaan 4; Wijkcentrum Noordoost, Egelantierstraat 3
Marsum Tuincentrum De Leeuw, Bitgumerdyk 79
Ryptsjerk De Vertakking, Binnendyk 73 
Stiens Primera, Ljipstrjitte 2-E
Wirdum Spar, Greate Buorren 9
Wyns Juffer Mier, Wyns 10-A

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de digitale editie lezen.

Bezorgklacht melden

U kunt een klacht indienen als u in Alde Leie, Baard, Bears, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Húns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Mûnein, Oentsjerk, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwâld, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum, Wyns of Wytgaard woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier ons Privacy Statement.

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-8004000

Familieberichten.nl