Bezorging en adverteren Huis aan Huis Leeuwarden

Verspreidingsgebied Huis aan Huis Leeuwarden
Huis aan Huis Leeuwarden wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Baard, Bears,  Britsum,  Eagum, Easterlittens,  Feinsum, Finkum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum,  Miedum, Munein, Oentsjerk, Oude Leije, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum Fr, Wyns, Wytgaard.

Afgiftepunten Huis aan Huis Leeuwarden – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Aldtsjerk Fietsenwereld Joustra, Van Sminiaweg 4
Bitgummole Bakkerij Friso, J.H. van Aismawei 47
Boksum Bakkerij Sybesma, Hylaerderpaed 1
Deinum UBO supermarkt, Spoorstrjitte 11-A
Goutum Dorpshuis Ien en Mien, Buorren 13-A
Grou Bibliotheek, Burstumerdijk 6; Boekhandel Friso, Hoofdstraat 5; Jumbo, Stationsweg 38-F; Poiesz, Gedempte Haven 2
Gytsjerk Albert Heijn, De Haven 5
Jirnsum Frits Koopcentrum, Rijksweg 9
Leeuwarden Ako, Stationsplein 2D; Albert Heijn, Bilgaardpassage 1; Emmakade 168; Bibliotheek, Blokhuisplein 40; Bruna, Tijnjedijk 7; Eethuis De Lorentz, Lorentzkade 1; Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2; Jumbo, Cambuurplein 66, Eksterstraat 32, Hoeksterpad 1, Johannes Kolfplein 1, Kruisdobbe 4, Lieuwenburg 165, Snekertrekweg 23, Van Loonstraat 112; Lunchroom Valerius, Valeriusstraat 71; Poiesz, Oostersingel 78; Pieter Sipmaweg 9; Zevenblad 12; Primera, Ruiterskwartier 20A; Mr. P.J. Troelstraweg 15; Bilgaardpassage 29; Snackbar de Hemrik, Planetenlaan 4; Wijkcentrum Noordoost, Egelantierstraat 3
Marsum Tuincentrum De Leeuw, Bitgumerdyk 79
Stiens Primera, Ljipstrjitte 2-E
Wirdum Spar, Greate Buorren 9
Wyns Juffer Mier, Wyns 10-A

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de digitale editie lezen.

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier ons Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties kunt u eenvoudig en snel doorgeven via
www.familieberichten.nl

E-mail: weekbladen
@familieberichten.nl
Telefoon: 088-8005700

Voor geboorte en jubilea:
info@rubrieks.nl
Tel: 088-800400

Familieberichten.nl