Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Huis aan Huis Leeuwarden
Huis aan Huis Leeuwarden wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Aldtsjerk, Baard, Bears,  Britsum,  Eagum, Easterlittens,  Feinsum, Finkum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum,  Miedum, Munein, Oentsjerk, Oude Leije, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum Fr, Wyns, Wytgaard.

Afgiftepunten Huis aan Huis Leeuwarden – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Aldtsjerk Fietsenwereld Joustra, Van Sminiaweg 4
Bitgummole Bakkerij Friso, J.H. van Aismawei 47
Boksum Bakkerij Sybesma, Hylaerderpaed 1
Deinum UBO supermarkt, Spoorstrjitte 11-A
Goutum Dorpshuis Ien en Mien, Buorren 13-A
Grou Bibliotheek, Burstumerdijk 6; Boekhandel Friso, Hoofdstraat 5; Jumbo, Stationsweg 38-F; Poiesz, Gedempte Haven 2-4
Gytsjerk Albert Heijn, De Haven 5
Jirnsum Frits Koopcentrum, Rijksweg 9
Leeuwarden AKO Station, Stationsplein 2-D; Bibliotheek Blokhuisplein 40; Camping De Kleine Wielen, De Groene Ster 14; Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2; Snackbar de Hemrik , Planetenlaan 4; Sociaal Wijkteam Noord, Droppingsstraat 16
Albert Heijn, Bilgaardpassage 1 en Emmakade 168;
Jumbo , Cambuurplein 66, Eksterstraat 32, Hoeksterpad 1, Johannes Kolfplein 1, Kruisdobbe 4, Lieuwenburg 165, Snekertrekweg 3, Van Loonstraat 112;
Poiesz, Oostersingel 78, Pieter Sipmaweg 9, Zevenblad 12;
Marsum Tuincentrum De Leeuw, Bitgumerdyk 79
Stiens Primera Stiens, Ljipstrjitte 2-E
Wirdum Spar, Greate Buorren 9
Wyns Juffrouw Mier, Wyns 10-A

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de digitale editie lezen..

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online