Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Huis aan Huis Leeuwarden
Huis aan Huis Leeuwarden wordt wekelijks verspreid in de plaatsen Aldtsjerk, Baard, Bears,  Britsum,  Eagum, Easterlittens,  Feinsum, Finkum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum,  Miedum, Munein, Oentsjerk, Oude Leije, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum Fr, Wyns, Wytgaard.

Afgiftepunten Huis aan Huis Leeuwarden – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Goutum: Dorpshuis Ien en Mien – Buorren 13A
Grou: Bibliotheek –  Burstumerdijk 6
Grou: Boekhandel Friso – Hoofdstraat 5
Grou: Poiesz – Ged. Haven 2-4
Grou: Jumbo – Stationsweg 38-F
Gytsjerk: Albert Heijn – De Haven 5
Jirnsum: Frits Koopcentrum – Rijksweg 9
Leeuwarden: Bruna – Stationsplein 2D
Leeuwarden: VVV – Sophialaan 4
Leeuwarden: Gemeentehuis – Oldehoofsterkerkhof 2
Leeuwarden: Jumbo – Sneekertrekweg 3,  Eksterstraat 32,  Cambuurplein 66,  Hoeksterpad 1,  J. Kolfplein 1, Lieuwenburg 165,  Van Loonstraat 112, Kruisdobbe 4
Leeuwarden: Poiesz – Pieter Sipmaweg 9,  Oostersingel 78,  Zevenblad 12
Leeuwarden: Albert Heijn – Bilgaardpassage 1,  Eemakade 168
Leeuwarden: Bruna – Tijnjedijk 76
Marsum: Tuincentrum De Leeuw - Bitgumerdyk 79
Wirdum: Spar – Greate Buorren 9
Wyns: Juffrouw Mier – Wyns 8A

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd het digitale archief raadplegen.

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Klacht Melden

Via internet kunt u via het onderstaande formulier snel exact doorgeven of vragen wat er aan de hand is. Uw klacht wordt dan meteen geregistreerd.

.

Adverteren

Adverteren kan zowel online als in print. De prijs van een advertentie hangt af van verschillende factoren zoals het doel van de advertentie, het formaat, positie en frequentie.

Meer informatie over adverteren

Rubrieksadvertenties

Rubrieksadvertenties in de krant kunt u online opgeven.

Online doorgeven

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online