Bezorging en adverteren

Verspreidingsgebied Huis aan Huis Leeuwarden
Huis aan Huis Leeuwarden wordt wekelijks op woensdag verspreid in de plaatsen Aldtsjerk, Baard, Bears,  Britsum,  Eagum, Easterlittens,  Feinsum, Finkum, Friens, Goutum, Grou, Gytsjerk, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Hurdegaryp, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum,  Miedum, Munein, Oentsjerk, Oude Leije, Reduzum, Ryptsjerk, Snakkerburen, Stiens, Suwald, Swichum, Teerns, Tytsjerk, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum Fr, Wyns, Wytgaard.

Afgiftepunten Huis aan Huis Leeuwarden – U kunt hier zelf de krant ophalen:
Goutum: Dorpshuis Ien en Mien – Buorren 13A
Grou: Bibliotheek –  Burstumerdijk 6
Grou: Boekhandel Friso – Hoofdstraat 5
Grou: Poiesz – Ged. Haven 2-4
Grou: Jumbo – Stationsweg 38-F
Gytsjerk: Albert Heijn – De Haven 5
Jirnsum: Frits Koopcentrum – Rijksweg 9
Leeuwarden: Bruna – Stationsplein 2D
Leeuwarden: VVV – Sophialaan 4
Leeuwarden: Gemeentehuis – Oldehoofsterkerkhof 2
Leeuwarden: Jumbo – Sneekertrekweg 3,  Eksterstraat 32,  Cambuurplein 66,  Hoeksterpad 1,  J. Kolfplein 1, Lieuwenburg 165,  Van Loonstraat 112, Kruisdobbe 4
Leeuwarden: Poiesz – Pieter Sipmaweg 9,  Oostersingel 78,  Zevenblad 12
Leeuwarden: Albert Heijn – Bilgaardpassage 1,  Eemakade 168
Leeuwarden: Bruna – Tijnjedijk 76
Marsum: Tuincentrum De Leeuw - Bitgumerdyk 79
Wirdum: Spar – Greate Buorren 9
Wyns: Juffrouw Mier – Wyns 8A

Indien u de papieren krant hebt gemist, kunt u altijd de digitale editie lezen..

Het archief is te vinden op dekrantvantoen

Adverteren
Wij kunnen helpen de koers te bepalen in het veel omvattende medialandschap, zodat u de kracht kunt ervaren van crossmediaal adverteren. U zult zien dat onze media een bijzonder waardevolle bijdrage leveren aan de effectiviteit van een campagne in de Noordelijke regio. Ga voor meer informatie naar NDC mediagroep

Bezorgklacht melden.
U kunt een klacht indienen als u in een van bovengenoemde plaatsen woont. Woont u in een buitengebied of op een industrieterrein dan is bezorging van de krant niet vanzelfsprekend. U kunt in dat geval een krant meenemen bij een afgiftepunt of de digitale versie lezen. 

Lees hier onze Privacy Statement

Adverteren

De weekbladen bieden met meer dan 40 verschillende titels lokaal nieuws en ontspanning. Voor al onze merken geldt dat we 24 uur per dag relevante content leveren. Op de juiste plek, op het juiste moment en in de vorm die de ontvanger op dat moment kiest: print, online, mobile, out of home of events. Relevantie en bereik maakt onze producten interessant voor adverteerders.

Meer informatie over adverteren

Familieberichten

Rouwadvertenties, geboorteberichten en jubileumberichten.

Familieberichten kunt u telefonisch of  per e-mail doorgeven:
Telefoon: 088-8005700
E-mail: familieberichtenweekbladen
@ndcmediagroep.nl

Bekijk hier de tarieven en sluitingstijden.

Familieberichten online