Wensen voor Dorpshuis Ezinge gezocht

EZINGE

‘Als alles zou kunnen, wat is dan je grootste droom voor het dorpshuis?’ Op deze vraag kunnen de Ezingers antwoord geven tijdens de Ideeëndag zaterdag 16 juni.

Het Dorpshuis Ezinge is benieuwd waar behoefte aan is onder de dorpsbewoners. Hoe kan er gezorgd worden dat voorzieningen in Ezinge bewaard blijven?

Het Dorpshuis is slechts één van de ontmoetingsplekken in het dorp. Er vinden nu allerlei activiteiten plaats, van grote uitvaarten tot kaartmiddagen voor senioren, van muzieklessen voor tieners bij de Popschool tot filmavonden.

Maar het gebouw verouderd. Tijd dus om het dorpshuis aan te pakken. Samen met de Vereniging Groninger Dorpen wordt een plan gemaakt voor verduurzaming van het pand. Daarvoor inventariseert een werkgroep onder leiding van Michel Spekreijse en Linda Commandeur nu de wensen van dorpsbewoners.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Dorpshuis is gekeken naar toekomstdromen en wensen. Daar kwamen al heel wat goede ideeën uit. Nu kunnen de andere inwoners van het dorp ook ideeën, andere plannen en wensen kenbaar maken.

Alle input wordt meegenomen in het toekomstplan voor Dorpshuis Ezinge dat aan het eind van het jaar wordt opgeleverd.