UWV: Friesland biedt volop kansen in de sector techniek

Leeuwarden

Hoewel de WW in Friesland in januari tijdelijk toeneemt als gevolg van aflopende jaarcontracten en seizoenswerkloosheid, blijft de WW-ontwikkeling op lange termijn positief.

Vooral onder technici is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen jaren sterk afgenomen. Terwijl het aantal vacatures toeneemt, groeit het tekort aan technisch personeel. Werkzoekenden kunnen zich laten omscholen naar een beroep in de techniek, vaak met baangarantie. Seizoenpiek in WW-uitkeringen Eind januari telde Friesland 14.308 WW-uitkeringen. Dat is 4,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in januari toe met 543 uitkeringen (3,9%). Een toename van de WW in januari is gebruikelijk vanwege het aflopen van jaarcontracten en het wegvallen van seizoenswerkgelegenheid in bouw, landbouw en horeca. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 24,2% (4.579) minder WW-uitkeringen. Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die twee jaar geleden werd ingezet. Door de economische groei verliezen minder mensen hun baan. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden vaker werk.  Afgelopen jaren halvering WW in techniek Het aantal WW-uitkeringen voor technici daalde de afgelopen jaren sterk door de aantrekkende economie. Waren er begin 2013 in Friesland nog 6.000 WW-uitkeringen voor mensen met een technisch beroep; begin 2018 zijn dit er nog ruim 3.000. De kans om binnen 12 maanden weer aan het werk te komen, is voor technici beter dan gemiddeld. 75% van de WW’ers met een technisch beroep gaat binnen een jaar weer aan het werk tegenover een gemiddelde van 65%. Veel technische vacatures in Friesland In Friesland staan in januari 2018 zo’n 1800 technische vacatures open. Vooral bouwarbeiders, elektriciens, metaalbewerkers, timmerlui en machinemonteurs zijn veelgevraagd.Terwijl het aantal vacatures in de techniek toeneemt, groeit het tekort aan technici. Vooral werkgevers in bouw en industrie ervaren vaker dan gemiddeld dat hun vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Kansen voor werkzoekenden met affiniteit voor techniek Ook de komende jaren blijft er behoefte aan vakmensen in de techniek. UWV en gemeenten werken samen met werkgevers om werkzoekenden om te scholen naar beroepen in de techniek. Werkzoekenden behouden tijdens de opleiding hun uitkering en krijgen vrijstelling van sollicitatieplicht. Werkgevers en opleidingsinstituten verzorgen de opleidingen en bieden meestal een baangarantie. Arbeidsmarkt regio Fryslân Werkt organiseert PIT: Perspectief in Techniek in Drachten. Met PIT informeren we werkzoekenden over beroepen en kansen in de technische sector. Op 15 maart wordt er in de ochtend een bijeenkomst georganiseerd om werkzoekenden te informeren en te inspireren over de mogelijkheden in de techniek. Deze ochtend worden er een aantal workshops georganiseerd zoals  Installatietechniek, Vrouwen in techniek en Scholings- & opleidingsmogelijkheden. Aanmelden kan tot 1 maart via UWV door een e-mail te sturen naar werkgeversservicepunt-fryslan@uwv.nl. In januari toename WW in heel Nederland In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 334.834. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 329.953. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk toe met 1,5% (4.881). Een jaar eerder telde Nederland nog 418.709 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 20% (-83.875). Regionale verschillen In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in januari toe. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in het noorden voor. UWV verstrekte eind januari in de provincie Groningen 12.130 WW-uitkeringen; 3,3% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind januari 23,2% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in januari toe met 4,5% naar 11.578. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 22,5%.

Auteur

Redactie