Joke Osinga: “Waardeer de Waadhoeke”

FRANEKER

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft inwonersbetrokkenheid hoog in het vaandel staan. Waarbij kernwaarden als zelfredzaam, actief en betrokken gelden als leidraad. Wij willen graag elke week een raadslid aan u voorstellen! Deze week : Joke Osinga - VVD Waadhoeke

1. Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Sinds 1979 woon ik, met veel genoegen, in Franeker. Ben getrouwd met Johan en samen hebben we één zoon en schoondochter. Met heel veel plezier heb ik ruim 30 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Ik groeide op naast de gemeentehuizen van respectievelijk Mantgum en Rhenen. Het was daar dat mijn nieuwsgierigheid voor de gemeenteraad werd gewekt. Prachtig vond ik het toen om een avond op de publieke tribune van de gemeenteraad te zitten.

Nog mooier was het dat ik later zelf raadslid en daarna ook wethouder werd. Sinds 1 januari 2018 ben ik gemeenteraadslid voor VVD Waadhoeke in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

2. Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

“Waardeer Waadhoeke”, schreef burgemeester Apotheker in de Informatiegids van de gemeente. Dat geldt voor ieder, maar zeer zeker ook voor de gemeenteraad. Faciliteer als gemeente waar dat kan, koester de vele bedrijven en werkgelegenheid, sta open voor positieve interactie met de bedrijven, zorg voor een goed gespreid onderwijsaanbod en zorg dat wonen, werken, sporten en recreëren in de stad en de vele dorpen voor jong en oud aangenaam is. Waardeer het cultureel erfgoed maar heb ook oog voor de cultuur van vandaag. Kortom, “waardeer Waakhoeke”.

3. De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vind je van die ontwikkeling?

Het is goed om de inwoners te betrekken bij plannen die bij de gemeente in ontwikkeling zijn. Wat hierbij wel van belang is dat de inwoners tijdig bij plannen, die de gemeente heeft, worden betrokken. Heel belangrijk vind ik het ook, dat de gemeente openstaat voor de plannen van de inwoners, dorpsbelangen, wijkverenigingen, bedrijven, scholen etc. en het gesprek aangaat. Het is dus voor mij niet alleen de inwoners erbij betrekken maar nadrukkelijk ook openstaan voor de initiatieven van de inwoners.

4. Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Bouwen, werken aan een mooie gemeente Waadhoeke ligt me na aan het hart. Tijdens mijn fietstochtjes door de gemeente, word ik regelmatig staande gehouden. Even bijpraten met de mensen, ingaan op de vragen die er leven. Ik waardeer deze gesprekken zeer!

5. Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan? Privé of zakelijk.

In juni 2011 is Ernst, onze zoon, aan de universiteit in Groningen cum laude gepromoveerd tot doctor in de economie. Het was heel bijzonder en fijn om bij zijn promotie aanwezig te kunnen zijn.