Vogelwacht Franeker e.o.: 'Blijf vanwege broedseizoen komende tijd uit het veld’

FRANEKER

De Vogelwacht Franeker e.o. vraagt inwoners om honden ook in het buitengebied aangelijnd te houden.

Daarnaast vraagt de vogelwacht om voorlopig niet het veld in te gaan met metaaldetectors. ,,Zij verstoren het broedseizoen van de vogels, zonder dat ze het zelf door hebben.”

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Die wet bevat een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten. Ook staat erin geschreven dat het: verboden is om vogels te doden, te verwonden, nesten en eieren te verstoren of te vernietigen.

De provincie Friesland controleert het naleven van de wet. Dat doet zij in samenwerking met de FUMO, terrein beherende organisaties en de politie.

‘Hoge boetes’

,,Er kunnen hoge boetes worden gegeven. De provincie is in overleg met de LTO en de Bond voor Friese Vogelwachten begonnen met een oproep aan boeren en loonwerkers om nesten en kuikens te beschermen bij het werk op het land.”

Wie dat kan, is volgens de vogelwacht verplicht om een steentje bij te dragen om vooral weidevogels in staat te stellen hun jongen groot te brengen.

,,Daarom is het zo belangrijk, dat mensen en huisdieren tijdens de broedtijd niet in het veld lopen, als zij daar niet hoeven te zijn.”