Tytsjerksteradiel is goed leefbaar voor de bij

BURGUM

Wethouder Ellen Bruins Slot van Tytsjerksteradiel ondertekende vrijdag het convenant Bijvriendelijk handelen.

De gemeente legt daarmee vast dat zij ervoor zorgt dat bijen in Tytsjerksteradiel goed kunnen leven. De ondertekening was in de Dorpstuin in Hurdegaryp. De afgelopen jaren zijn de bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De aangesloten partijen van het convenant zijn ervan overtuigd dat dit onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. Daarom werkt de gemeente Tytsjerksteradiel al jaren aan een gezonde leefomgeving voor de bij. Laatste stap  Tot 2016 werkte de gemeente nog met chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid op verharde wegen te bestrijden. Daarom kon Tytsjerksteradiel nog niet eerder ondertekenen. In 2016 is er een verbod gekomen op dit bestrijdingsmiddel en daarmee is de laatste belemmering weggenomen. Afgelopen juni dienden GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een motie in om alsnog het convenant te ondertekenen. De motie kreeg een meerderheid in de raad. Met de ondertekening van het bijenconvenant legt Tytsjerksteradiel vast dat zij:
  • bij-vriendelijk handelt;
  • actief bijdraagt om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door, waar mogelijk, te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uitvoert;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toepast;
  • meewerkt aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

Auteur

Fokke Wester