NHL Stenden in top drie beste masteropleidingen

LEEUWARDEN - Vier masteropleidingen van NHL Stenden Hogeschool mogen dit jaar het kwaliteitszegel Topopleiding Masters 2019 voeren. Dit zijn de volgende masteropleidingen: Master Kunsteducatie, Master Digitale Innovatie Zorg & Welzijn, Master Leraar Algemene Economie en de Master Leraar Wiskunde.

Volgens de Keuzegids Masters 2019, die vandaag uitkomt, staat de hogeschool in de top drie van Nederland wat betreft masteropleidingen. Eerder dit schooljaar stond NHL Stenden in de top drie op het gebied van bacheloropleidingen.

Keuzegids Masters 2019
De Keuzegids geeft een duidelijk overzicht van álle masteropleidingen per vakgebied, inclusief kritisch vergelijkende beschrijvingen en kwaliteitsoordelen. De Keuzegids wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie, zonder sponsoring of subsidiëring van bedrijven, instellingen of de overheid. De ranking wordt jaarlijks bepaald op basis van studenttevredenheid, accreditaties en hoeveel studenten een studie succesvol afronden.