Eerste betonpoer parkeergarage De Revius gestort

LEEUWARDEN - Bouwbedrijf 'Aan de Stegge Twello' werkt aan de Tesselschadestraat, tussen de Reviusstraat en de Van der Nootstraat, aan de bouw van parkeergarage De Revius.

Voordat in de hoogte gebouwd kan worden moeten betonpoeren voor de fundering worden gestort.

Wethouder Verkeer en Vervoer, Friso Douwstra, ruilde op dinsdag 26 februari om 14.00 uur voor de gelegenheid zijn nette schoenen in voor veiligheidslaarzen. Hij stortte vervolgens de eerste betonpoer.

Aanleiding en doel van het project

Het doel is om een nieuwe parkeergarage te realiseren aan de Tesselschadestraat tussen de Reviusstraat en de Van der Nootstraat om voldoende parkeervoorzieningen in de omgeving van de Tesselschadestraat te faciliteren.
De parkeergarage dient te voorzien in de behoefte aan parkeerruimte voor diverse bedrijven in dat deel van de kantorenhaak. Verder heeft ze een functie als overloop voor parkeerbehoefte bij evenementen in het WTC. Door deze garage zal de druk van parkeren op de openbare ruimte en de omliggende wijken kleiner worden, waardoor het kwaliteitsniveau van de Tesselschadestraat en omgeving kan worden verhoogd. Hierdoor blijft de kantorenhaak een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers.
De bouw is gegund aan bouwbedrijf Aan de Stegge Twello. De inschrijvers zijn beoordeeld op prijs, kwaliteit, ontwerp en totale plan van aanpak. Het ontwerp van Aan de Stegge Twello kwam in samenwerking met TWA architecten uit Burdaard tot stand.

Fasering en planning

Het definitieve ontwerp voor de parkeergarage is afgerond. De volgende stap is de aanvraag van eenomgevingsvergunning. Deze procedure loopt inmiddels. De aanvraag is in te zien via de website overheid.nl.
De start van de bouw staat gepland op maandag 14 januari 2019. Voordat het ‘echte werk’ begint, wordt de bouwplaats in de eerste week ingericht. Wanneer het grondwerk is afgerond, wordt eind februari en maart al snel de hoogte in gewerkt. Uiteindelijk wordt het gebouw eind mei 2019 opgeleverd.

Omschrijving van de werkzaamheden en de gevolgen

Om de Tesselschadestraat en de Harlingertrekweg zoveel mogelijk te ontlasten, is ervoor gekozen dat bouwverkeer en bouwpersoneel het bouwterrein via de Reviusstraat betreedt. Er komt een inrit met laad- / loszone, zodat er geen verkeersopstoppingen in de omgeving ontstaan. De uitrit van het bouwterrein komt te liggen aan de Van der Nootstraat.
Een andere maatregel om de omgeving te ontlasten is het gebruik maken van boorpalen, in plaats van heipalen. Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal die gebruikt wordt in paalfunderingen die zeer hoge belastingen moeten dragen. De uitvoering van boorpalen verloopt nagenoeg trillingsvrij. Het systeem is geluidsarm.

Kijk voor meer informatie op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan.