Onderwijsinspectie: ROC Friese Poort blinkt uit in aansluiting werkveld regio

REGIO - ROC Friese Poort ontvangt het oordeel ‘goed’ van de onderwijsinspectie voor de kwaliteitszorg en ambitie van de organisatie. Binnenkort verschijnt het rapport.

De inspectie sprak lovend over de verbinding van het onderwijs met het regionale werkveld. En over de begeleiding van studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling. ,,Studenten, ouders en bedrijfsleven kunnen erop rekenen dat studenten goed voorbereid zijn op een toekomstige plek in de samenleving als beroepskracht en als burger", aldus de onderwijsinspectie. Alle onderzochte opleidingen zijn beoordeeld met een voldoende of een goed.

Verbinding met regionale werkveld
ROC Friese Poort zoekt op verschillende fronten de aansluiting met het regionale werkveld door samen met dat werkveld het onderwijs vorm te geven. ,,Er wordt zo ingespeeld op het vakmanschap waar de bedrijven behoefte aan hebben", aldus de onderwijsinspectie. Zo wordt met de Yacht Builders Academy tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar goede vakmensen in de jachtbouw. En worden opleidingen ontwikkeld die aansluiten op de sector. Met ‘Leren op Locatie’ wordt samenwerkt aan de tekorten en veranderende vraag in de zorg. Studenten leren hier aan de hand van ervaringen in de beroepspraktijk. Bij Techniek gebeurt van alles om voorop te kunnen lopen in het werkveld. In Emmeloord is de opleiding Werktuigbouwkunde vernieuwd in samenwerking met de Vrienden van de Maakindustrie Emmeloord. Binnen het Innovatiecluster in Drachten wordt met technologische bedrijven samengewerkt. En in Centrum Duurzaam in Leeuwarden werken studenten samen met bedrijven aan het verbeteren en innoveren van duurzame technische oplossingen.

Studenten uitgedaagd
Volgens de onderwijsinspectie bewaakt ROC Friese Poort goed dat de student, student is en ruimte heeft om te leren en zich te ontwikkelen. ,,Studenten worden echt uitgedaagd om zichzelf, hun omgeving en het toekomstige vakgebied te ontdekken en te leren kennen."

De persoonlijke vorming van studenten is een van de aandachtsgebieden die de onderwijsinspectie onderzocht. Onder de noemer ‘brede vorming’ zet ROC Friese Poort namelijk stevig in op de persoonsvorming van haar studenten.