Stileven | Een stoere wethouder

De wethouder staat bekend als iemand die niet bang is. Nooit geweest ook.

Als tengere jonge man pakte hij een Hells Angel bij de strot, die zijn handen niet thuis kon houden. En bij de herdenking van Kneppelfreed – taalstrijders kregen in 1951 op hun falie op het Zaailand – liet hij de keurige ambtenarenspeech in zijn kontzak zitten en sprak vanuit zijn hart: ,,En toch is het niet slecht dat Friezen eens een trap onder hun ballen krijgen. Dat houdt ons scherp.”

Nu neemt hij afscheid. Burgemeesters prijzen hem, maar vooral met grappen. Niks mis mee, maar waarom vinden wij het zo moeilijk om royaal waardering uit te spreken? Te zeggen waarom iemand je geraakt heeft?

Als de wethouder op zijn beurt mensen bedankt, besluit hij met z’n lief: ,,Sûnder Jannewietske hie ’k dit net kinnen.”

Vind ik stoer. Maar ja, hij is dan ook de zoon van een verzetsman.