Aantal bijstandsgerechtigden Leeuwarden gedaald

LEEUWARDEN - Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in de gemeente Leeuwarden is gedaald tot 5.950. Door de aandacht vooral te richten op de uitstroom naar werk, onderwijs en ondernemerschap, en door te handhaven op de verplichtingen, zijn er in 2018 zo’n 2.200 uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe toegekende uitkeringen was 1.850.

Doel

Om deze daling door te zetten gaat de gemeente Leeuwarden de komende twee jaar in gesprek met iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt. ,,Dit doen we om te kijken of we hen kunnen begeleiden naar een baan, onderwijs, een eigen onderneming of een andere vorm van participatie. Omdat er op dit moment volop kansen zijn op de arbeidsmarkt is dit het uitgelezen moment om stappen te zetten", zo laat men weten namens de gemeente. De gemeente wil het aantal uitkeringen binnen twee jaar terugbrengen naar 5.050.

Succesvolle methodes

De sector Sociale Zaken van de gemeente Leeuwarden werkt sinds 2017 met een nieuwe visie en ontwikkelde hiervoor twee nieuwe methodes die erg succesvol bleken. ‘Eerst Werk’ is een kort programma dat zich richt op solliciteren, presenteren en netwerken. Het helpt mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt snel aan het werk. ‘Vizier op Werk’ neemt de vraag op de arbeidsmarkt als uitgangspunt. Samen met werkgevers en onderwijsinstellingen ontwikkelt de gemeente voorbereidingstrajecten richting sectoren waar in de markt vraag naar is. Denk bijvoorbeeld aan horeca, zorg,  de bouw en zakelijke dienstverlening.