Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen Grou ondertekend

GROU - De BusinessClub Grou organiseerde op donderdag 14 februari weer een ondernemersontbijt. Deze zevende editie stond in het teken van het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Onlangs is de BCG (BusinessClub Grou), in samenwerking met de Gemeente Leeuwarden, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Politie en Brandweer het project Keurmerk Veilig Ondernemen gestart.

Tijdens het ondernemersontbijt werd de intentieverklaring ondertekend door wethouder Sjoerd Feitsma (namens de Gemeente Leeuwarden), Dennis van Harten (namens de brandweer), Cor Reijenga (namens de politie), Ivo Krikke (namens de BusinessClub Grou) en Martijn Wildeboer (namens het CCV, adviseur keurmerk veilig ondernemen).

Achtergrondinformatie Keurmerk Veilig Ondernemen
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen. Het KVO zorgt dat de ondernemersvereniging samen met de gemeente, politie en brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Onder gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV of MKB Nederland worden de veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De uiteindelijke beloning is een keurmerk voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Daarmee laat u zien dat de veiligheid op orde is. Hiermee geeft u een duidelijk signaal af naar uw werknemers en bezoekers, maar ook naar mensen met minder goede bedoelingen. Bij het opzetten van een KVO wordt van ondernemers gevraagd dat een vertegenwoordiger van de ondernemersvereniging deelneemt aan de werkgroep. In het beginstadium zal dit neerkomen op één vergadering per zes weken. Na het behalen van het KVO vinden er jaarlijks nog zo'n vier tot zes vergaderingen plaats. Daarnaast worden alle ondernemers uitgenodigd om een enquête in te vullen. Eén aan het begin om problemen te signaleren en twee jaar later nogmaals om de effectiviteit van de maatregelen te meten. Het advies en de begeleiding van de KVO-adviseur zijn gratis. De enige kosten die worden gemaakt, zijn de kosten voor de certificering en de eventuele kosten voor veiligheidsmaatregelen.

Wat levert het KVO op?
De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is. Onderzoek laat zien dat gebieden die volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel subjectief als objectief veiliger worden. In winkelgebieden en bedrijventerreinen met een KVO daalt de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten. Hierdoor krijgt het winkelgebied of bedrijventerreinen een beter imago. Bovendien verbetert de communicatie met gemeente, politie en brandweer. Daarmee is het KVO een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Sinds de start van het KVO in 2000 zijn er circa duizend winkelcentra en bedrijventerreinen KVO-gecertificeerd. Jaarlijks komen er ongeveer honderd nieuwe KVO's bij.

Kijk voor meer informatie over het KVO op de website: www.hetcvv.nl