Depressielijn in 2012 ook op zaterdag

Leeuwarden - Het landelijke telefoonnummer van de Depressielijn is vanaf 2012 ook op zaterdag bereikbaar.

Medewerkers van de hulpdienst luisteren naar en praten met mensen die zich (zeer) eenzaam of hulpeloos voelen. ,,Die persoon of familie van hem of haar kan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Het kan niet allemaal één, twee, drie opgelost, maar wel verlicht worden door derden", aldus een medewerkster. De Depressielijn wordt beantwoord door ervaringsdeskundigen, mensen die dus zelf depressief zijn geweest en dus weten waar ze over praten. Het telefoonnummer is: 0900-6120909. De gesprekskosten zijn 5 cent per minuut. De Depressielijn is een initiatief van de Depressievereniging en vereniging Geestdrift.