122 monumenten krijgen provinciaal geld voor opknapbeurt

Leeuwarden - Een groot aantal Friese monumenten kan een flinke opknapbeurt tegemoet zien. 122 monumenten ontvangen een subsidie van de provincie Fryslân voor restauratie en onderhoud. De provincie trekt er in totaal bijna anderhalf miljoen euro voor uit. Eigenaren van de monumenten betalen zelf ook mee.

De plannen voor onderhoud en restauratie komen de komende zes jaar tot uitvoering. Het gaat vooral om kerken, 65 stuks, en molens, 40 stuks. Het geld van de provincie komt uit een speciale stimuleringsregeling voor restauratie en onderhoud van monumenten. Tussen 1 september en 7 oktober konden eigenaren van monumenten een subsidieaanvraag indienen. Maar liefst 137 eigenaren deden dat. De provincie kon niet alle aanvragen honoreren, omdat het totaal gevraagde bedrag de beschikbare subsidie oversteeg. In de vergadering van 2 november namen Provinciale Staten een motie aan met een ambitie om economische activiteiten waar mogelijk te ondersteunen. In dat kader besloten Gedeputeerde Staten versneld geld uit de begroting van 2012 uit te geven. Met dat extra geld, aangevuld met geld uit het Deltaplan Fryske Tsjerken en het budget voor erfgoed, konden 122 aanvragen doorgaan.