Optocht voor mensenrechten

Leeuwarden - IJs en weder dienende wordt vrijdagmiddag in Leeuwarden de Walk for Human Rights gelopen.

De start is om 15.00 op het Oldehoofsterkerkhof. De optocht, georganiseerd door de Stichting Jongeren voor Mensenrechten en studenten van O3 en Present Promotions, heeft als doel om meer bekendheid te geven aan de 30 mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op 10 december is het 53 jaar geleden dat de lidstaten van de Verenigde Naties hun handtekening zetten onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het was de bedoeling de 30 rechten uit dit document op grote schaal bekend te maken en te onderwijzen, om een herhaling van de verschrikkingen in de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Ondanks deze belofte vinden er 50 jaar later nog steeds mensenrechtenschendingen plaats over de gehele wereld. ,,En gebeurt er nauwelijks iets aan mensenrechteneducatie op scholen." Stichting Jongeren voor Mensenrechten is een dochterorganisatie van Youth for Human Rights International. De organisatie zet zich in om de inhoud van de Universele Verklaring alsnog over te dragen. De optocht in Leeuwarden start om 15.00 uur op het Oldehoofsterkerkhof, en gaat van daar langs de Nieuwstad naar het Verzetsmuseum aan de Turfmarkt, waar de jongeren ontvangen worden door directeur Hans Groenewegen, die iets gaat vertellen over de relatie tussen mensenrechten en de Tweede Wereldoorlog. De optocht duurt ongeveer drie kwartier en iedereen is uitgenodigd.