Intensive care MCL op hoogste niveau

LEEUWARDEN - De afdeling intensive care (IC) van het Medisch Centrum Leeuwarden functioneert op niveau 3, het hoogst mogelijke niveau voor IC-zorg in Nederland.

Dat is de uitslag van een kwaliteitsvisitatie door de NVIC, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. De IC in het MCL is daarmee de enige in Fryslân die op dit niveau zorg biedt. Praktisch gesproken is de IC in het MCL daarmee geaccrediteerd voor het verlenen van de meest complexe zorg. Het MCL kan ook IC-expertise aan andere ziekenhuizen leveren. De IC van het MCL is volgens de huidige CBO-richtlijn “Organisatie en Werkwijze op Intensive Care afdelingen voor Volwassenen in Nederland” beoordeeld.  Onderwerpen die tijdens de visitatie zijn besproken zijn onder andere continuïteit van de medische zorg, medische en verpleegkundige formatie, aansturing, kwaliteitsbeleid, omvang en aantallen en regionale samenwerking. Het aantal opnames, de beademingsdagen, het aantal medici en verpleegkundigen, de wijze van organisatie en de aanwezigheid van de topklinische functie thoraxchirurgie zijn aspecten die meewegen bij het bepalen van het kwaliteitsniveau van een IC. Intensivist (intensivecarespecialist) Peter Egbers: ,,Bij de kwaliteitsbeoordeling wordt vooral gelet op medische en verpleegtechnische inhoud. We hebben de erkenning royaal gekregen. We voldoen nu aan het hoogste niveau. Alle medewerkers van de Intensive Care hebben de laatste jaren hard gewerkt aan de verbetering van kwaliteit, patiëntveiligheid en verslaglegging.'' Op de afdeling IC in het MCL werken 11 intensivisten en ruim 120 hooggespecialiseerde IC-verpleegkundigen. De afdeling telt 22 behandelplaatsen, waarvan 18 plaatsen waar de patiënt beademd kan worden.