Discussie fietspad Leechlân houdt aan

Grou - De gemeente Boarnsterhim en de provincie Fryslân discussiëren over het fietspad door het Leechlân.

Tijdens de verkiezingscampagne voor provinciale staten beloofden oud-gedeputeerden Sjoerd Galema en Piet Adema een fietspad tussen Grou en Warten. De provincie wil de gemeente nu een bedrag geven van 1,2 miljoen euro zodat de gemeente het pad zelf aan kan leggen. De gemeente weigert dit omdat zij niet verantwoordelijk wil zijn voor de aanleg. ,,Voor dat bedrag moet echt alles gebeuren”, legt wethouder Marian Jager uit. De gemeente Boarnsterhim wil al jarenlang een fietspad aanleggen in het gebied, maar heeft daar geen geld voor. Wanneer de kosten hoger liggen dan 1,2 miljoen kan de gemeente het pad niet betalen. ,,We zijn een artikel twaalf gemeente en de provincie bij wie we onder toezicht staan weet dat als geen ander”, vertelt Jager. ,,Onze eerste zorg is dat nu alles eerst goed op papier komt en dat de provincie het pad aanlegt”. Daarna zal de provincie met de grondbezitters om tafel moeten om de grond aan te kopen. Waarschijnlijk zal er een schelpenpad komen. ,,De provincie zal moeten bezien wat ze met die €1,2 miljoen kunnen doen”. Het geld is volgens de wethouder al veiliggesteld. ,,De provincie moet echt de regie in handen nemen. Wij zullen natuurlijk wel overal aan meewerken”. De foto is gemaakt door Jikkie cats.