Vechtpartij was einde Winterfeest

Leeuwarden - LEEUWARDEN - Het Winterfestival Leeuwarden gaat dit jaar definitief niet door.

Het bestuur hoopte het feest alsnog te kunnen houden, omdat een aantal ondernemers onlangs verklaarde garant te staan voor een deel van de begroting.
Maar dat bedrag (10.000 euro) is volgens Barend Kroes van het winterfeest toch niet beschikbaar. ,,Toen vorige week bleek dat het centrummanagement, onderdeel van het Leeuwarder Ondernemers Fonds, de in september toegezegde 10.000 euro ook niet beschikbaar wilde stellen, ontstond er wederom een gat in de begroting”, aldus voorzitter Barend Kroes. ,,Het bestuur betreurt de gang van zaken ten zeerste en zal nu de meer dan 300 vrijwilligers, studenten, scholieren van het basisonderwijs en het publiek teleur moeten stellen.” In het persbericht dat Kroes de media zond, staat niets over de hoogoplopende ruzie tussen een lid van de organisatie van het winterfestival en een aantal ondernemers en leden van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF). De ruzie zou ontaardt zijn in bedreigingen (o.a. via Facebook) en een vechtpartij op het terras van restaurant Spinoza, op woensdag 28 september. Beide partijen hebben aangifte gedaan en een rechtszaak is aanstaande. Hayo Galema is binnenstadsmanager en heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de organisatie Winterfestival. Hij vindt het bovendien ,,bijzonder naïef” dat het bestuur van het Winterfestival zich in het persbericht niet distantieert van de vechtpartij op het terras. ,,Wij hebben inderdaad een mondelinge toezegging gedaan over een eventuele bijdrage van 10.000 euro. Dat is overigens wel onder bepaalde voorwaarden gebeurt. Maar op het moment dat er zoiets gebeurt, dat er mensen fysiek worden aangevallen, vallen alle voorwaarden over boord. Dit kunnen wij niet over onze kant laten gaan.” Galema ergert zich over de strekking van het persbericht van Kroes c.s. Daarin wordt volgens hem een eenzijdig beeld geschetst. ,,Er staat helemaal niets in over de eigen verantwoordelijkheid. De inhoud is absoluut onacceptabel.”