Informatiewinkel voor maatschappelijke stage

Leeuwarden - Projectleider Koos Pot is aan de Voorstreek 32 een informatiewinkel gestart om de Maatschappelijke stage (MaS) te promoten. Daarmee is een plek gecreëerd voor leerlingen van

het voortgezet onderwijs. De MaS-shop en haar formule is uniek in Nederland. De shop huisvest zich in leegstaande panden. In december wordt de opening van de MaS-shop uitgebreid gevierd met leerlingen en organisaties. De Stagemakelaars: Syske Bakker, Marit Bakker en Koos Pot staan dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur (en op afspraak) klaar voor iedereen met vragen over de Maatschappelijke stage. Contact: info@masshop.nl, tel. 058 289 68 76 of (06) 2982 01 92 of kijk op: www.maatschappelijkestageleeuwarden.nl