Onderscheiding Piet van der Wal

Leeuwarden - Piet van der Wal heeft vanmiddag het Leeuwarder Leeuwtje gekregen.

De onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de stad. Burgemeester Ferd Crone spelde hem de versierselen op. Piet van der Wal wordt door velen genoemd als een echte ambassadeur van Leeuwarden, in woord en gebaar. Hij is al jaren vrijwilliger bij de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en is lid van de werkgroepen Open Monumenten Dag en Industrieel Erfgoed Leeuwarden. Hij was raadslid van PAL/GroenLinks van 2 mei 1972 tot 26 september 1988 en van 2 maart 2002 tot heden. In totaal 26 jaar. Veel van zijn activiteiten zijn vorig jaar vastgelegd in de Omrop Fryslân-documentaire 'Lang haar in Leeuwarden'. Eind jaren negentig was hij lid van de actiegroep 'Slappe knieën', die buitenparlementair strijd voerde tegen de hoogbouw in en rond de binnenstad. Vorig jaar hielp hij mee aan de organisatie van de hippo-reünie en de voorbereidingen van de manifestatie ‘Langharig Leeuwarden' in het Historisch Centrum Leeuwarden.