'Een goed idee, doe dan mee'

Leeuwarden - Iedereen mag meedoen aan het landelijke Open Innovatie Festival, dat dit jaar voor de vierde keer gehouden wordt.

Friesland doet voor het eerst mee. In het Open Innovatie Festival zetten ambtenaren, bewoners en bedrijfsleven zich in voor innovatieve ideeën voor de samenleving. Het evenement is van 28 november tot en met 2 december in het gebouw van Tryater aan de Oostersingel in Leeuwarden. De insteek van de lezingen, workshops en gesprekken is ideeën te bedenken hoe publieke organisaties als overheid, onderwijs en zorg effectiever en efficiënter kunnen zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om betere dienstverlening of de inzet van social media. Het thema van 2011 is ‘Deel de overheid’. Verspreid over vijf dagen zijn er workshops over social media, presentaties en discussies. Er zijn onder andere bijdragen van Tony van Acquoy van Stenden Hogeschool, zanger Daan Levy en Elena Cavagnaro, lector aan Stenden. De bijeenkomsten zijn dagelijks van 12.00 tot 15.00 uur. Iedereen die mee wil denken en praten, kan kosteloos deelnemen. Meer informatie en filmpjes en ideeën van deelnemers (zoals 'Maak van automatenkoffie iets lekkers!') staan op www.oif2011.nl.