Acteurs maken Ferd Crone 'vriend' van museum

Leeuwarden - Het Fries Museum wil in het najaar van 2013, wanneer de opening plaatsvindt, 1.000 vrienden hebben.

De vrienden, die voor een klein bedrag per maand lid worden, zijn gast bij de feestelijke opening en worden als eerste op de hoogte gehouden van activiteiten van het museum. De acteurs Peter Tuinman (links) en Rense Westra maakten burgemeester Ferd Crone maandag alvast lid van de vriendenclub van het nieuwe Fries Museum. Woensdag meer hierover in de papieren Huis Aan Huis.