Jaar Fries Museum 'levendig', Keramiekmuseum 'goed'

Leeuwarden - Het Fries Museum en Verzetsmuseum verwachten aan het eind van dit jaar ongeveer 28.500 bezoekers te hebben gehad.

,,Gezien de voorbereidingen voor het nieuwe museum, dat in september 2013 zijn deuren opent in het centrum van Leeuwarden, sluit dit bezoekaantal aan bij de verwachtingen", zegt Femke Haijtema, hoofd marketing van het Fries Museum. In een persbericht schrijft ze dat 2011 een levendig jaar was voor het Fries Museum en het Verzetsmuseum Friesland. ,,De contouren van het nieuwe museum werden zichtbaar in de binnenstad van Leeuwarden. Een nieuw beeldmerk werd geïntroduceerd en de campagne om vrienden te werven ging van start." De bouw van het nieuwe Fries Museum verloopt voorspoedig en volgens plan. In september werd het hoogste punt bereikt, waarbij gedeputeerde Jannewietske de Vries het nieuwe beeldmerk (foto) van het onthulde op een enorm steigerdoek. Keramiekmuseum Princessehof heeft met ongeveer 28.000 bezoekers een goed jaar achter de rug. Het merendeel kwam speciaal voor het museum naar Friesland, blijkt uit eigen onderzoek. Het schoolbezoek steeg met 25 procent. Het museum legde dit jaar de nadruk op Aziatische keramiek, met tentoonstellingen die veel nieuwe bezoekers trokken. Ook moderne keramiek kwam aan bod, zoals in de lopende expositie over Lucebert. Online (www.princessehof.nl) werd het museum door 80.000 mensen bezocht; 10.000 meer dan in 2010. Ook de museumcollectie is sinds dit jaar online te bezichtigen. Het museum kreeg in 2011 verschillende schenkingen, waaronder een waardevolle 12de-eeuwse Iraanse lusterkom en een collectie van ruim 200 moderne keramische objecten uit handen van de Stichting Van Achterbergh-Domhof. Het museum deed ook een aantal belangrijke aankopen, zoals twee vazen van Armando. In maart opent in het Princessehof een grote tentoonstelling over tuinen en keramiek: Groen Geluk. Van lusthof tot volkstuin. Een tuinarchitect van het bekende Buro Mien Ruys creëert in de museumzalen drie historische tuinen, inclusief levend groen.