Bedrijven beloond bij aanstelling jongere

Leeuwarden - Friese bedrijven die het komende halfjaar een jongere in dienst nemen, krijgen eenmalig een bedrag van 1.500 euro overgemaakt.

De zogenaamde jongerenvoucher moet ondernemers stimuleren om de jongeren een kans op de arbeidsmarkt te geven. De voucher is bedacht door het Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid (ABJ) in Friesland dat de werkloosheid onder jongeren tussen 18 en 27 jaar wil terugdringen. De huidige economische situatie brengt met zich mee dat met name jongeren moeite hebben een plekje op de arbeidsmarkt te veroveren, aldus het in 2009 opgerichte landelijke ABJ. Gebrek aan ervaring is vaak de reden van afwijzing bij een sollicitatie. Voorwaarden om voor deze voucher in aanmerking te komen zijn onder andere dat de jongere ingeschreven moet staan bij het Werkplein als werkzoekende en er moet minimaal een halfjaar contract worden aangeboden. Daarnaast moet de jongere met de baan uitkeringsonafhankelijk worden en de werkgever moet een inwerk- en begeleidingsprogramma opstellen. Het bedrag wordt uitbetaald als de jongere twee maanden in dienst is geweest. Het college van b. en w. in Leeuwarden stemde vanmiddag (dinsdag) in met de subsidieregeling en stelde 225.000 euro beschikbaar.