Voor wie veilig afsteken wil: de vuurwerkbril

Leeuwarden - De oogartsen van het MCL bieden ook dit jaar weer vuurwerkbrillen aan in de ziekenhuizen in Leeuwarden en Harlingen. Daarmee hopen ze een bijdrage te leveren aan het voorkómen van oogletsel door vuurwerk. De bril wordt tegen kostprijs verkocht (2,50 euro), is van plexiglas en sluit aan alle kanten goed af. Meer informatie over de vuurwerkbril en over de gevaren van vuurwerk voor de ogen is te vinden op www.mcl.nl/vuurwerkbril.