WK sportvissen dames bij Leeuwarden

Leeuwarden - Na de toewijzing van het Wereldkampioenschap zoetwatervissen Dames 2012 aan Friesland door de internationale wedstrijdorganisatie FIPS Eau Douce, zijn Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Fryslân druk aan de slag gegaan.

Onder meer met het inventariseren van de locatie van het wedstrijdparcours. Inmiddels zijn er zeer positieve gesprekken gevoerd met de gemeente Leeuwarden over het van Harinxmakanaal in deze gemeente als mogelijk wedstrijdparcours. Ook over andere aspecten die van belang zijn voor een goed verloop van een happening als het WK Dames Zoet zijn Leeuwarden en Sportvisserij Nederland zeer positief gestemd. Voordat het definitieve besluit over de bepaling van het parcours, er zijn verschillende opties aan het van Harinxmakanaal, wordt genomen, moet er nog nader onderzoek worden gedaan naar bepaalde zaken. Sportvisserij Nederland neemt hierbij de centrale rol in de organisatie op zich, maar natuurlijk wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van de expertise en inzet van Sportvisserij Fryslân. Het WK Dames zal gehouden worden op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2012. Voorafgaand aan de wedstrijd zullen de circa zeventien deelnemende landen ook gaan trainen op het parcours. Die trainingen biedt het publiek volop de gelegenheid om de dames uit de verschillende landen in actie te zien.