Vocaal ensemble Cantatrix in Grote of Jacobijnerkerk

Leeuwarden -   Het Vocaal ensemble Cantatrix geeft vanavond een concert in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Onder de naam Vocal Express worden liederen gezongen met muziek van componisten uit vijf eeuwen.

Als het koor opstaat en in processie naar het podium schrijdt, klinkt als sonore opening van het concert een introitus van Thomas Tallis ‘Love one another, as I have loved you’. Een gebod om een leven te leiden van liefde en verdraagzaamheid, een leven evenwel dat helaas maar al te vaak de ideale weg niet vindt. Want naast grote vreugde ervaren we ook diepe smart. Vreugde en smart, twee emoties die componisten - ook van religieuze muziek - al eeuwen lang inspireren. Een programma kortom waarin de hoogte- en dieptepunten uit het leven elkaar afwisselen, met muziek van componisten uit vijf eeuwen die illustreren hoe moeilijk het vaak is om het ideale leven van dat ‘nieuwe gebod’ te leiden. Het concert begint om 20.15 uur.