Collectanten MS Fonds halen ruim vier mille op

Leeuwarden - Het zestien maanden oude meisje op de foto heet Iris Teulings en mocht mee met een van de collectanten van het MS Fonds.

In Leeuwarden en Goutum liepen in de laatste week van november 75 collectanten en die haalden een mooi bedrag op: 4.383 euro. De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het fonds. In Nederland hebben meer dan 16.000 mensen multiple sclerose, een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Zie ook www.nationaalmsfonds.nl.