‘Nieuw Zaailand vanaf het begin meemaken, is heel bijzonder'

Leeuwarden - Sinds 2000 is Klaas Zwart gemeenteraadslid voor de PvdA. Zwart (55) is geboren in Groningen en groeide op in Peize. Erna Abercrombie interviewde Zwart.

Toen hij twaalf jaar was kwam hij in Leeuwarden wonen en ging hier naar de Gemeentelijke Scholengemeenschap ‘Achter de Hoven.' Daarna studeerde hij rechten in Groningen. Zwart volgde sociaal - economisch recht en publiek recht en studeerde af met als specialisatie overheid en burger. Zijn juridische carrière startte in Leeuwarden bij het Bureau voor Rechtshulp. Daarna was hij werkzaam bij Staatsbosbeheer. Hij hield zich bezig met grondzaken en ruimtelijke ordening. Vanaf 2001 is hij Hoofd Plattelands Projecten bij de Provincie Fryslân. Zwart zijn portefeuille in de gemeenteraad gaat over Stadsontwikkeling, Verkeer en Vervoer en Volkshuisvesting. ,,Politiek en maatschappelijke betrokkenheid zit in mijn genen. Mijn vader was ook raadslid en maatschappelijk sterk betrokken. De PvdA had in de jaren zeventig een sterk sociaal gezicht, dat sprak mij erg aan. In de jaren negentig ben ik actief lid geworden van de PvdA en in 2000 kwam ik in de gemeenteraad. Wat ik heel boeiend vind aan het raadswerk zijn de uiteenlopende onderwerpen. Dat het raadswerk altijd met mensen werken betekent, maakt het verschrikkelijk interessant”, vertelt Zwart. ,,Een hoogtepunt in mijn raadsperiode is wel het Project Nieuw Zaailand. Zo'n groot project meemaken vanaf het begin is heel bijzonder. Ik heb de hele discussie, het referendum en de tegenvallers rond het project meegemaakt. Er was veel overtuigingskracht voor nodig om het plan te realiseren." ,,Het gaat ten slotte om een grote verandering in de stad. Het afwegen van de risico's was niet altijd makkelijk. Dan heb ik het over het ontwerp en de financiën. Het referendum had achteraf veel eerder in het besluitvormingsproces gekund. De uitslag had dan meer richting kunnen geven aan het geheel en was er meer ruimte geweest voor alternatieven. Maar we moeten wel reëel blijven. Het Zaailand project wordt voor circa 60 procent gefinancierd door particuliere investeerders. Dat er iets met het Zaailand moest gebeuren was overduidelijk. De aantrekkingskracht van de binnenstad had een nieuwe impuls nodig om onze economie te versterken. En dat wordt door het project mogelijk gemaakt. Daarnaast zorgt het project Nieuw Zaailand ook voor meer werkgelegenheid en dat is hard nodig.” aldus Zwart. Op de vraag of het Zaailand leegstand in de aanloopstraten veroorzaakt, antwoordt Zwart: ,,Voor de winkelruimte aan het Zaailand worden hoge huren gevraagd die voor de kleine zelfstandige winkelier niet of nauwelijks op te brengen zijn. Het Zaailand zal dan ook de andere winkelstraten niet leegzuigen. Het centrum van de binnenstad ligt er straks goed bij. Om de Voorstreek en de aanloopstraten aantrekkelijk te maken is veel samenwerking nodig tussen makelaars, middenstanders en overheid. We moeten ondanks de crisis doorgaan op de ingeslagen weg en elkaar geen vliegen afvangen, maar samen de schouders eronder zetten. Dan houdt je de vaart erin, wat iedereen ten goede komt.” Zwart hoopt vurig op meer werkgelegenheid: ,,Ik hoop dat er meer werkgelegenheid komt, werkgelegenheid is het beste sociaal beleid. Kijk altijd naar de kansen. Verder wens ik dat de recessie de gemeenschap niet doet verharden en dat de menselijke maat behouden blijft in Leeuwarden.” Tekst Erna Abercrombie, foto Humphrey Paap.