Wijkteam Centrum-Oost in gebruik genomen

LEEUWARDEN - Sociaal Wijkteam Centrum-Oost is sinds dinsdag officieel geopend.

Het pand aan de Zuidergrachtswal stond die dag bol van activiteiten voor jong en oud. Buurtbewoners konden op die manier kennis maken met het wijkteam. Men kon bovendien genieten van muziekoptredens én er was zelfs een vacaturebank. Wijkteam Centrum-Oost is één van de negen wijkteams die vallen onder de coöperatie Amarayllis. De teams helpen mensen met vragen van uiteenlopende aard. Verder hebben zij de opdracht van de gemeente gekregen om taken van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning,red.) en de participatie uit te voeren. Die laatste twee werden in het verleden door de gemeente zelf uitgevoerd. Er is gekozen voor een aanpak waarbij het wijkteam alle zaken die rond de burger spelen begeleidt, om er zo voor te zorgen dat mensen één centrale persoon hebben bij wie zij met al hun vragen en initiatieven terecht kunnen. Wij kijken naar wat iemand wél kan Teamleider Erik Boven is vanaf de start op 1 juli nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van de participatietaken die destijds zijn overgedragen naar de wijkteams. Hij doet dit voor de hele organisatie Amaryllis en is nu al verbaasd over de creativiteit van veel burgers. ,,Het is een unieke samenwerking tussen de gemeente en ons geweest. Twee culturen die de handen ineen sloegen. De gemeente die voorheen volgens vaste regels toetste op rechtmatigheid voor het krijgen van een uitkering en wij die kijken naar wat iemand die een uitkering krijgt nog wil en kan. Het was een hele uitdaging om dat bij elkaar te brengen, maar ik denk dat dit goed gelukt is", meent Erik. In de praktijk betekent dit dat iedereen die van de gemeente moet participeren en is overgedragen aan het wijkteam, bezocht wordt door een sociaal werker. Die gaat met de burger kijken wat hij op dit moment doet en wat hij graag zou willen doen. Erik vervolgt: ,,Wij gaan uit van wat een burger nog wél kan en waar zijn motivaties zitten. Wij noemen dat het waarmaken van je droom. Mensen schrikken eerst vaak even als wij contact zoeken, maar vinden de persoonlijke benadering, het bezoek thuis en het aangepaste tempo vertrouwenwekkend. Hun motivatie stijgt hierdoor enorm. Ze gaan daarna daadwerkelijk aan de slag." In het verleden werden sommige mensen ontheven van de sollicitatieplicht. Die ontheffing bestaat nu niet meer. Door mensen te betrekken bij buurtinitiatieven en bijvoorbeeld burenhulp, is er voor iedereen een mogelijkheid om actief te worden. ,,Wij werken niet volgens een strakke aanpak, maar zoeken naar maatwerk en dat werkt succesvol door op andere plekken in iemands leven. Dat wijst de ervaring nu al uit. Het weer meedoen lost soms heel veel andere problemen op", zo besluit Erik.