Sint Piter onder grote belangstelling onthaald in Grou

GROU - Het was deze zaterdag weer heel druk bij de aankomst van Sint Piter. Heel veel gezinnen koppelen namelijk een familiereünie aan het jaarlijkse treffen in Grou.

Sint Pieter nam ruim de tijd om de schoolkinderen, die allemaal een mooi plekje vooraan hadden gekregen, de handen te schudden.

Burgemeester Ferd Crone kreeg als afscheid  een foto van hem samen met Sint Piter. Sint Piter sprak zijn waardering uit voor de veranderingen/verbeteringen in het dorp, zoals de aanleg van het nieuwe Halbertsmasplein, het nieuwe Theehuis en het pas geopende Play Skate court. Hij wenste de burgemeester veel succes bij zijn nieuwe baan en bedankte hem voor al zijn inzet voor Grou.