Asieldieren van de week bij De Wissel | Trio zijdehoenders

LEEUWARDEN - Dierenopvang De Wissel vraagt wekelijks om uw aandacht voor asieldieren. Het gaat dit keer om leuke zijdehoenders die samen met twee andere hanen vlakbij de dierenopvang gevonden zijn in een doos.

Ze lopen nu lekker buiten rond op een omheind stukje grond, maar zoeken eigenlijk een mooi weiland of erf waarop ze mogen rondscharrelen.

Deze drie haantjes zijn vrij bescheiden, af en toe horen we eentje kraaien, maar ze zijn relatief rustig. Ook in gedrag zijn ze vrij bescheiden. Ze scharrelen een beetje rond maar zijn niet erg druk en blijven keurig achter een omheining van 1.40 meter. Ze kunnen dus waarschijnlijk prima in een ruime ren of een tuin gehuisvest worden, maar het blijven hanen, dus een woonwijk is natuurlijk niet het beste idee.

De drie hanen mogen samen, of zelfs samen met de twee andere hanen (Domino en Domingo) verhuizen. Maar uiteraard moeten ze dan wel veel ruimte hebben. Het zou natuurlijk erg mooi zijn als ze allemaal hun eigen toompje hennen op een ruim erf zouden krijgen.

Voor onze hanen vragen wij geen vergoeding, een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Mocht u interesse hebben in de haantjes of een van onze andere dieren dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 058-2664300. We zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur (behalve op zondag) en van 14.00 tot 17.00 uur (behalve op woensdag en zondag). Meer informatie op www.dierenopvangdewissel.nl

Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel.

De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Harlingen, De Waadhoeke, Vlieland en Ameland.