Iona-zangmiddag in Doopsgezinde kerk

LEEUWARDEN - Een Iona-zangmiddag met als thema: 'Waar hemel en aarde elkaar (aan)raken' vindt zondagmiddag 10 februari plaats in de Doopsgezinde vermaning (Wirdumerdijk 18).

De samenzang (15.00 - 16.30 uur) staat onder leiding van Jannie Geertsma en zij wordt op de piano begeleid door Arjen Nauta.

Na afloop is er eerst koffie of thee, en daarna een korte viering (aanvang 17.00 uur) onder leiding van Wilma Tiemersma.

De toegang is vrij. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Graag van tevoren opgeven opgeven bij de koster via koster-dgl@kpnmail.nl of 058-212 4073.