Kansen voor kinderen laat groep 3 De Wester kennismaken met insecten

LEEUWARDEN - Groep 3 van OBS De Wester, onderdeel van IKC Eigen Wijs, heeft zich op donderdagmiddag 17 januari met een workshop op creatieve wijze verdiept in de insectenwereld.

Het project rond insecten en beestjes wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het project ‘Kansen voor kinderen’, die is toegekend vanuit de gemeente Leeuwarden. Verschillende professionals van de gemeente, Proloog en onderwijsorganisatie PCBO, kwamen een kijkje nemen.

De 21 kinderen van groep 3 maken insecten na en projecteren deze op een vel papier. Dit is een deel van de voorbereiding op een bezoek aan DoeZoo in Leens in februari. Natascha Vink van Kunstkade leidt de workshop. ,,Wie is er al eens in DoeZoo geweest?”, vraagt ze. Een aantal kinderen weet al dat daar slangen en kikkers en hagedissen rondlopen en er zelfs een vogelspin woont. Op het vel papier dat voor hen ligt, staat een foto van een insect. Eerst maken zij dit insect met kneedgum zo goed mogelijk na, om het diertje vervolgens op het vel papier dat de tweetallen scheidt te ‘projecteren’ met behulp van een lampje. ,,Jij maakt een spin”, schalt het al snel door de klas. ,,En jij een kever!”

Kansen voor kinderen

Kansen voor kinderen is een regeling van de gemeente Leeuwarden en heeft als doel om middelen beschikbaar te stellen aan IKC’s (Integraal Kind Centrum) in de gemeente Leeuwarden voor het uitvoeren van hun profiel. Het gebouw waarin De Wester is gehuisvest is toe aan grondige renovatie. Omdat er is besloten tot nieuwbouw, wordt er dan ook gekeken naar het creëren van een IKC. Die kans ligt er, en samen met SBaO De Trilker en Stichting Kinderopvang Friesland wordt er nu hard gewerkt aan het vormen van het IKC Eigen Wijs.

Bouwtekeningen

Els van der Kwast en Jantina Beima van PCBO, Bodes Kroes, Hanny Voskuilen en Janneke Dölle namens de gemeente Leeuwarden en Albert Helder en Stefanie Langenberg van Proloog lieten zich door Erwin Lippold, directeur van De Trilker en Tjalling Delgrosso, directeur van De Wester, iets vertellen over de vorming van een IKC tussen een OBS en een SBaO school inclusief kinderopvang. Nadat zij uitgebreid meegekeken en geknutseld hadden met de kinderen, werd de groep kort meegenomen in de bouwplannen en de bijbehorende tekeningen voor het te vormen IKC Eigen Wijs.