Burgemeester Crone sluit growshop aan Zuidvliet

Leeuwarden - Burgemeester Ferd Crone heeft op dinsdag 15 januari een winkel aan het Zuidvliet te Leeuwarden (een zogenaamde ‘growshop’) gesloten, op grond van de APV van de gemeente Leeuwarden.

De burgemeester is bevoegd om tot sluiting van een voor het publiek openstaand gebouw – zoals een winkel – over te gaan, in het belang van onder meer de openbare orde en de veiligheid. In dit geval is gebleken van strafbare activiteiten in of vanuit de winkel, die een bedreiging vormen voor de openbare orde en de veiligheid; er is vastgesteld dat hier goederen zijn verkocht ten behoeve van de professionele hennepteelt. De sluiting van deze winkel heeft tot doel deze activiteiten – het faciliteren van illegale hennepteelt – te beëindigen en de daarmee gepaard gaande onveiligheid weg te nemen.

De illegale hennepteelt en de risico’s die eraan kleven hebben een grote impact op de veiligheid in de samenleving. De politie Noord-Nederland, het Openbaar Ministerie en de gemeente Leeuwarden werken intensief samen om hier tegen op te treden.