Wintervaartocht door de Alde Feanen

Eernewoude - It Fryske Gea organiseert zaterdag 19 januari van 10.30 tot 13.00 uur een vaartocht door de winterse wereld in Nationaal Park de Alde Feanen.

Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie, we komen het allemaal tegen!

Ga jij mee? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wintervaartocht-19-01 of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea €6,- (tot en met twaalf jaar € 3,-) op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 9,- (tot en met twaalf jaar € 5,-)

Ontdek de natuur vanaf het water
Tijdens deze vaarexcursie leer je over de vele water- en roofvogels omringd door een prachtig winterdecor. Misschien spot je zelfs wel een zeearend? Daarnaast kent dit grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa een interessant natuurbeheer en rijke ontstaansgeschiedenis. Excursieleider Andries Dijkstra vertelt je er graag over.

Wist je bijvoorbeeld dat de Alde Feanen grotendeels via water te bereiken is? Een echt vaargebied dus. Des te meer reden om aan boord te stappen van excursieboot ‘De Blaustirns’. Varend op zonne-energie geniet je in alle stilte van de natuur. En vergeet ook niet een warme jas en verrekijker mee te nemen. Vanaf het open bovendek is het uitzicht prachtig. Zit je liever lekker warm binnen? Beneden zit je comfortabel aan de beleeftafels, beplakt met grote omgevingskaarten, planten, dieren, vissen en vogels die je onderweg tegenkomt. Zo mis je niks!