Zes scholen genomineerd voor Onderwijsprijs Fryslân

Regio - De tweejaarlijkse prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt deze op 25 januari uit in het provinciehuis te Leeuwarden.

Genomineerden in de categorie basisonderwijs zijn:

  • OBS de Opslach, Wommels i.s.m. basisschool de Romte (Dronryp), basisschool de Stjelp (Baard) en basisschool it Bynt (Winsum)
  • OBS de Oanset, Ried
  • OBS De Mienskip, Buitenpost

 

Genomineerden in de categorie voortgezet onderwijs zijn:

  • CSG Anna Maria van Schurman, Franeker
  • VSO Talryk, Drachten
  • Lauwerscollege, Buitenpost

 

De jury bestaat dit jaar uit: 

  • Jan Dijksma, directeur Marketing & Communicatie Friesland College en oud-onderwijsjournalist
  • Fenna Reitsma, lid Provinciale Staten
  • Maarten Pennewaard, onderwijsredacteur Leeuwarder Courant

 

Nationale Onderwijsprijs

De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Een landelijke jury bepaalt uiteindelijk wie de Nationale Onderwijsprijs in ontvangst mag nemen. De finale van de Nationale Onderwijsprijs is op 27 maart in Leiden. De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP). De prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1993.

Meer informatie over de onderwijsprijs is te vinden op: www.onderwijsprijs.nl