Van der Kooi algemeen directeur bv SPORT

Leeuwarden - Jesse Smaal neemt op 1 mei 2019 na ruim tien jaar afscheid van bv SPORT. Hij wordt opgevolgd door Johan van der Kooi.

 Johan van der Kooi was de afgelopen negen jaar werkzaam als directeur van de IJshal Leeuwarden, nu de Elfstedenhal. De Raad van Commissarissen van bv SPORT heeft unaniem het vertrouwen in Johan van der kooi uitgesproken

bv SPORT
De bv SPORT beheert en exploiteert de gemeentelijke sportaccommodaties in Leeuwarden en omstreken. Hieronder vallen de sporthallen, de zwembaden De Blauwe Golf en Het Kalverdijkje in Leeuwarden, zwembad It Gryn in Stiens, de gymzalen, atletiekbaan en buitensportaccommodaties. Er werken bij bv SPORT circa 150 medewerkers.