Jelle Wiersma Nederlânsk kampioen FRYSK!

Leeuwarden - Een bijzondere combinatie van denksporten was afgelopen zaterdag bij te wonen in Tresoar te Leeuwarden.

In één van de zalen vond de tweede wedstrijd plaats van de WK-match tussen dammers Roel Boomstra en Alexander Schwarzman. Enkele zalen verderop kon men kijken bij en zelfs meedoen aan FRYSK!: het NK Fries dammen met vijf schijven per speler. 

Het publiek in Tresoar kon de strijd om de wereldtitel dammen volgen via een scherm met daarbij tevens een live-analyse. Boomstra en Schwarzman kwamen remise overeen. 

FRYSK! kende een deelnemersveld van in totaal twintig spelers, waaronder zowel lokale favorieten als kanshebbers uit binnen- en buitenland. 

Het NK Fries dammen bestond uit zes rondes waarin de spelers, ondanks het lage aantal remises (de tweede ronde kende zelfs helemaal geen remises), dicht bij elkaar bleven. Na vier rondes had iedere speler minstens een halve punt laten liggen. Na vijf rondes leek het een uitgemaakte zaak dat één van de toppers Marten Walinga (Waaksens) en Jelle Wiersma (Lollum) met de titel ging strijken, maar zeer verrassend kwam hoofdklassespeler Siebren Dyk uit Jorwert in de laatste ronde op gelijke hoogte, zodat er barrages nodig waren. In deze partijen met verkort speeltempo moest Dyk het afleggen tegen zijn tegenstanders. Walinga en Wiersma haalden anderhalf punt en moesten voorts nog twee beslissingswedstrijden spelen, waarna Wiersma uiteindelijk de titel naar zich toe trok.

Volledige einduitslag
1-3: Jelle Wiersma, Marten Walinga, Siebren Dyk 4,5 punt
4-5: Hans Jansen, Taeke Kooistra 4 punten
6-9: Folkert Groenveld, Auke Zijlstra, Renaud Braye, Hans Larooij 3,5 punt
10: Sietse Nagel 3 punten
11-14: David Riupassa, Patrick Casaril, Hans Van Dijk, Frans Kingma 2,5 punt
15-19: Bauke Diekstra, Dicky Van Der Meer, Herbert Tulleken, Liuwe Westra, Rindert Walinga 2 punten
20: Sjoerd Huitema 1,5 punt