Tijdelijke invulling Zalen Schaaf voor 2019 bekend

Leeuwarden - Bobby Veenstra verzorgt in 2019, samen met de 'Vrienden van Schaaf', de programmering en activiteiten in Zalen Schaaf. Hij huurt de locatie tijdelijk tot 31 december 2019. Naar verwachting is dan de uitslag van de nieuwe prijsvraag voor de toekomst van Zalen Schaaf bekend.

De huidige huurder van Zalen Schaaf gaf in september bij de gemeente aan in 2019 niet langer gebruik te willen maken van de locatie. De nieuwe huurder exploiteert Schaaf onder dezelfde voorwaarden als afgelopen jaren. Voor de openingstijden betekent dat in de regel de activiteiten om 23.00 uur moeten eindigen en dat veertig weekenden per jaar op vrijdag en zaterdag tot 00.30 activiteiten plaats mogen vinden. Zes keer per jaar kan ontheffing verleend worden voor incidentele activiteiten om hiervan af te wijken.

Nieuwe prijsvraag
Op verzoek van de gemeenteraad is de prijsvraag van november 2018 voor de toekomstig van Zalen Schaaf ingetrokken en wordt een nieuwe prijsvraag ontwikkeld. Hierbij mag sloop van Schaaf geen optie zijn en moet er meer nadruk liggen op een multifunctionele, culturele en sociale invulling. Ook wil de gemeenteraad een invulling in de (late) avonduren mogelijk maken.

Aanpassen Visie Speelmanskwartier
Daarvoor is het nodig om de huidige visie voor het Speelmanskwartier aan te passen. De ambities en randvoorwaarden voor de in november uitgeschreven competitie kwamen namelijk voor een groot deel uit deze visie. De visie werd samen met de buurt ontwikkeld en is in januari 2015 vastgesteld. Deze aanpassing wil de gemeente begin 2019 doen. Op basis van de aangepaste visie schrijft de gemeente een nieuwe prijsvraag uit.