Rabobank Coöperatiefonds steunt projecten uit Leeuwarden en omstreken

Leeuwarden - Negen projecten uit Leeuwarden en omstreken hebben onlangs een bedrag ontvangen uit het Coöperatiefonds van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. In totaal werd €25.000,- verdeeld.

De financiële steun ging naar WerkPro (helpt mensen zonder werk stappen te maken richting de arbeidsmarkt) voor de inrichting van de keuken, Dorpsbelang Goutum (voor een hardlooproute), Stichting Top Basketbal Friesland (voor basketbalclinics aan senioren in zorgcentra door Aris), Dress for Succes (voor een verbouwing), wijkcentrum Bilgaard (voor de verbouw van de keuken), Pleatselijk Belang Wergea (voor de realisatie van een onderkomen voor bij de Jeu de boulesbaan), wijkcentrum De Blokkendoos (voor het verbeteren van de toegankelijkheid), Stichting Jong en Ondernemend Fryslân (voor een multifunctionele foodtruck voor een werk/leer project) en Stichting Support Fryslân (verbeteren accommodatie voor maatjesprojecten).

Tot 1 november konden aanvragen voor het Rabobank Coöperatiefonds worden ingestuurd. Maar liefst 32 projecten mogen een bijdrage uit het fonds tegemoet zien. In totaal wordt een bedrag van 85.000 euro uitgekeerd in de vier regio’s die het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hanteert (Franeker, Harlingen, Leeuwarden en St. Annaparochie/Stiens).

Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. In het bijzonder gaat het dan om projecten op het gebied van kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, educatie, economie en maatschappij. Ook een aanvraag doen? Kijk op www.rabobank.nl/lnwf.