Fryslân Culinair overhandigt cheque aan Humanitas Kindervakantieweken

Leeuwarden - Fryslân Culinair organiseerde op 14 oktober jl. het evenement 'Kunst op het bord' in de Kanselarij. De opbrengst was bedoeld voor Humanitas Leeuwarden. Donderdag 13 december werd de cheque uitgereikt in de Kanselarij.

Fryslân Culinair is het samenwerkingsverband van de betere restaurants in friesland. De cuisiniers worden geïnspireerd door wat de omgeving hen biedt.

In de keukens worden producten uit de streek gebruikt: de grazige weilanden, de Friese Meren, het zilte Wad, de Friese Wouden, het IJsselmeer, de eilanden, de kleihoek en de zandgronden van Gaasterland en de Stellingwerven. Fryslân Culinair is in 2000 opgericht. De club vertegenwoordigt een bont palet aan restaurants met elk een eigen ambiance en karakter. Deze restaurants zijn ook betrokken bij de samenleving en gunnen ieder kinderen die het wat moeilijker hebben een mooie vakantie Friesland.

De kindervakantieweken zijn voor kinderen uit Friesland die anders om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan  De kinderen zijn er lekker even tussenuit. Samen met leeftijdsgenoten en onder begeleiding van deskundige vrijwilligers logeren de kinderen een week op een kampeerboerderij in Roden, Appelscha of Bakkeveen. Een week vol leuke momenten en spannende activiteiten, zoals spelletjes in het bos, hutten bouwen, bezoek aan de brandweer en/of een nachtwandeling.  

Voor meer informatie over humanitas en de kindervakantieweken: www.humanitas.nl/leeuwarden