Natuurgeld voor Martenastate in Koarnjum

Koarnjum - Stichting Martenastate heeft medio dit jaar twee aan het landgoed grenzende percelen van Staatsbosbeheer gekocht. Voor de nieuwe inrichting van dit 2,5 hectare groot voormalige ruilverkavelingsgebied is een projectplan gemaakt door It Fryske Gea.

De werkzaamheden voor deze uitbreiding van het huidige landschapspark (stinzenflorabos en -singel) zijn inmiddels van start gegaan en zullen twee jaar in beslag gaan nemen.

De totale kosten bedragen ca. €170.000,- en zijn inmiddels volledig gedekt door financiële ondersteuning van onder meer landelijke en regionale fondsen, provincie Fryslân en particulieren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft besloten een bijdrage toe te kennen van €25.000,-, mede mogelijk gemaakt dankzij het Röpcke Wynia Fonds en het Scheltema-Breet Natuurfonds, twee voorbeelden van zogeheten cultuurfondsen op naam die natuurbehoud in Nederland mede mogelijk maken. Stichting Zabawas, die een algemeen belang wil dienen op het gebied van onder meer natuur en cultuur, heeft eveneens €25.000,- gedoneerd. Eerder heeft de provincie Fryslân een subsidie vanuit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân toegekend van €35.000,- voor de uitvoering van het project. De heer en mevrouw Van Riemsdijk-Zandee uit Stiens hebben tenslotte eveneens een majeure bijdrage gedoneerd.