Inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers Friesland

Leeuwarden - Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt organiseert op maandag 10 en dinsdag 11 december de Inspiratiedagen Friesland in De Harmonie.

Twee dagen die bijzonder de moeite waard zijn voor werkgevers én werkzoekenden.

10 december – Congresdag Noord-Nederland
Ruim tweehondervijftig grote werkgevers uit Noord-Nederland hebben zich inmiddels aangemeld voor het programma met sprekers als Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen Ministerie SZW, en Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. De werkgevers gaan mee op reis langs diverse locaties in de Leeuwarder binnenstad. Hier wordt aandacht besteed aan vier thema’s: inclusief ondernemen, binden en boeien van personeel, internationale arbeidsmobiliteit en innovatief personeelsbeleid. Aan het eind van de dag is er een netwerkbuffet.

11 december –Werkzoekenden & mkb Friesland
Voor de bijna vijfhonderd aangemelde werkzoekenden en tweehonderd Friese mkb’ers staat 11 december in het teken van inspireren, verbinden en netwerken. Er wordt een dagvullend geboden met sprekers als Bram Moszkowicz en Allard Droste, cabaretiers Joep van Deudekom & Rob Urgert, diverse workshops, een inspiratiemarkt en meerdere netwerkmogelijkheden.

In Eetablissement Liuwherne, vlak naast De Harmonie, is nog een kort programma speciaal bedoeld voor statushouders en een aantal Friese mkb’ers.

Fryslân Werkt!
Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt! is een samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV, SW-bedrijven, onderwijs en sociale partners. Gezamenlijk ondersteunen zij werkgevers om zoveel mogelijk kansen te creëren op de arbeidsmarkt. 

Kijk voor meer informatie op inspiratiedagfriesland.nl