Doorloper | Zingen verbindt, houd je fit en geeft plezier

Leeuwarden - Meindert Bosklopper (62) heeft in de afgelopen jaren verschillende Overdagkoren opgezet in Drachten en Dokkum. Hij is dirigent van deze koren en speelt daarbij piano. Ook in Leeuwarden wordt een Overdagkoor begonnen. Dat en meer in deze Doorloper.

Algemene info:
Ik doe mee aan de rubriek omdat ik graag een nieuw Overdagkoor onder de aandacht wil brengen. Dit koor gaat van start in Wijkzorgcentrum Greunshiem en is bedoeld voor iedereen uit Leeuwarden en omgeving die over een redelijke stem beschikt. De Overdagkoren in Drachten en Dokkum, waarbij wordt samengewerkt met Sûnenz/ZuidOostzorg, zijn reeds een succes gebleken. Dames en heren die willen komen proberen zijn van harte welkom op vrijdag 11 januari om 14.30 uur in Wijkzorgcentrum Greunshiem aan de Tjotterstraat 16 in Leeuwarden. Vrijblijvend aanmelden voor de kennismakingsrepetitie is gewenst via info@zingenmetmeindert.nl

Leeuwarden is voor mij:
De stad waar ik ben geboren en opgegroeid.

Wat ik later wilde worden:
Ik heb altijd al verder in de muziek willen gaan. Een kleine greep van wat ik zoal deed: klarinet spelen bij het muziekkorps, zingen bij de Kleine Cantorij, les geven aan de muziekschool in de Schrans en later gestudeerd aan de Muziek Pedagogische Academie die in het voormalige weeshuis onder was gebracht.

Wat belangrijk is:
Dat iedereen de kans krijgt om muziek te maken. Betaalbaar muziekonderwijs voor iedereen.

Voor wie is het Overdagkoor bedoeld:
Voor mensen die al eerder in een koor hebben gezongen of daarnaast in andere koren zingen maar ook voor iedereen die geen koorervaring heeft maar over een redelijke stem beschikt. Hoewel er wordt geprobeerd om een zo goed mogelijk muzikaal resultaat te behalen, staat het plezier bij de Overdagkoren voorop.

Wat is de opzet en het doel van de Overdagkoren:
De opzet van de Overdagkoren is, dat bewoners van het wijkzorgcentrum en ook buurtbewoners tijdens de repetities kunnen luisteren, kijken en, zo mogelijk, meezingen. Tevens leert de ervaring dat er binnen het koor verschillende contacten ontstaan en er vanuit het koor diverse activiteiten worden opgezet.

Wat zingt het Overdagkoor:
Canons en twee tot vierstemmige Nederlandstalige, Engelse, Duitse en Friese liedjes. Naast het zingen wordt er gewerkt aan stemvorming, maat en ritme, muzikale oefeningen en spelletjes en alle aspecten die voor het zingen van belang zijn.

Doe ik dit alleen?
Nee, met de medewerkers van Greunshiem en met mijn vrouw, Wietske Koopal. Zij doet de aanmeldingen, administratie en werkzaamheden die uit de Overdagkoren voortvloeien. Met haar heb ik de koren opgezet. Bij haar kun je je vrijblijvend aanmelden via info@zingenmetmeindert.nl. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.meindertbosklopper.nl

Wilt u individueel of als groep meedoen aan deze rubriek? Mail dan naar redactie.hah@ndcmediagroep.nl of doe - geheel vrijblijvend - een belletje naar 0641954610.