Uniek: Wetsus laat publiek toe bij bijzondere academische plechtigheid

Leeuwarden - Wetsus, op de WaterCampus, faciliteert wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld waterbehandeling en –hergebruik, productie van energie, of opsporing van vervuiling. In Leeuwarden wordt derhalve dagelijks gewerkt aan oplossingen voor de wereldwaterproblemen.

Eerder genoemd onderzoek wordt gedaan door promovendi, die na vier jaar onderzoek bij Wetsus hun doctorstitel halen. De laatste stap daarin is altijd de verdediging van hun proefschrift, het onderzoeksverslag in boekvorm met daarin al hun resultaten. Die verdediging gebeurt voor een commissie van deskundige professoren die hen het vuur na aan de schenen legt met allerlei vragen over het onderzoek.  Deze traditionele academische plechtigheid wordt slechts af en toe buiten de universiteitsmuren gehouden. Op 16 januari is dat weer het geval en geinteresseerden worden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn!

Op 16 januari 2019 viert Wetsus namelijk een bijzondere mijlpaal: de honderdste promotie sinds de oprichting. In 2005 promoveerde Ronald Jansen van de Universiteit Twente als eerste bij Wetsus; en ook nummer honderd is afkomstig van Universiteit Twente. In de afgelopen vijftien jaar hebben daarnaast 98 andere onderzoekers verbonden aan 23 universiteiten, zoals Wageningen UR, TU Delft, TU Eindhoven en RU Groningen hun promotieonderzoek gedaan in het Wetsusprogramma. De honderdste promotieplechtigheid zal in Leeuwarden plaatsvinden en vanwege het bijzondere karakter is de 'Grote of Jacobijnerkerk' gekozen als locatie.

De promovendus is Gerwin Steen uit Leeuwarden. Hij werkte aan een revolutionair systeem om verschillende zouten in water met alleen maar licht te kunnen meten. Centraal stond daarbij de vraag: hoe meet je welke en hoeveel ionen er in water zitten? Een eventueel te ontwikkelen apparaat zou klein moeten zijn, een sensor, voor het uiteindelijke gebruiksgemak en toepassing op lastig bereikbare plaatsen. Het is van belang voor bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven en de industrie om te weten welke ionen in welke concentratie er in het water zitten met het oog op eventuele vervuiling, of om tot een optimaal gebruik te kunnen komen. 

Gerwin Steen verdedigt zijn proefschrift op 16 januari om 15.30 uur. De bijeenkomst start met een kort zogenaamd ‘lekenpraatje’ waarin Gerwin een algemeen begrijpelijke uitleg over zijn werk geeft. Daarna begint de plechtigheid, die 45 minuten duurt. De voertaal is Engels.

U kunt uw aanwezigheid aangeven door een e-mail te sturen naar info@wetsus.nl.  Een unieke gelegenheid om een academische plechtigheid in Leeuwarden mee te maken!