Bijeenkomst Alzheimer café Leeuwarden

LEEUWARDEN - De vrijwilligers van het Alzheimer café nodigen u uit voor de bijeenkomst op dinsdag 7 mei in Multi Functioneel Centrum Ludingawaard.

Het centrale thema is dit keer: De sociale benadering van dementie.

Het gewone leven komt ernstig in het gedrang wanneer mensen worden geconfronteerd met dementie. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de partner, kinderen, vrienden en andere naasten. Men krijgt te maken met ingrijpende levensvragen: hoe ziet mijn toekomst eruit, wat betekent dit voor mijn relaties en kan ik nog mee blijven doen aan het sociale leven? De omgeving vindt het vaak lastig om met mensen met dementie om te gaan. Karolien Vos en Callista van der Schaaf, casemanagers dementie bij Palet, vertellen vanavond hoe de sociale benadering van dementie kan ondersteunen bij het hanteren van dementie. Kom en praat mee hoe u omgaat met de dementie van uzelf of uw naaste. 

Het Alzheimer café is een samenwerkingsproject van de Stichting Alzheimer Nederland met zorgorganisaties in de regio en is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en andere mensen uit het netwerk. Ook de speluitleen (met aangepaste spellen) is deze avond van de partij. De aanwezige vrijwilligers: Corry, Gretha, Janna, Jikke, Karen, Linda, Lysbeth, Reinno, Simon, Tannie, Trudy en Yvonne.

De toegang en koffie/thee zijn gratis, een gift in de collectebus stelt men op prijs. Aanmelden is niet nodig. Plaats van handeling: Multi Functioneel Centrum Ludingawaard, Ludinga 12 te Leeuwarden. Inloop vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur.