Tút-en-derút bij basisschool Dûbel-Ien

Sûwald - Basisschool Dûbel-Ien in Sûwald ging 2019 feestelijk van start. Samen met Silke Kirchner uit groep 8 onthulde wethouder Rommert Dijk er maandagochtend het nieuwe tút-en-derút bord.

Het bord staat op de plaats waar ouders even een moment mogen stilstaan met hun auto om daar de kinderen uit te laten stappen. Na een ‘tút’ rijden ze verder zodat er plaats is voor de volgende auto. Bij basisschool Dûbel-Ien rijden ’s ochtends en ’s middags veel auto’s om kinderen af te zetten of op te halen. Sommige ouders parkeren de auto voor de school zodat ze hun kinderen naar binnen kunnen brengen. Daardoor is het er soms erg druk. Om onveilige situaties te voorkomen klopte de basisschool bij de gemeente aan met de wens voor een tút-en-derút-bord.

Wedstrijd
De kinderen van groep 5 tot en met 8 van Dûbel-Ien gingen vervolgens aan de slag met een ontwerp voor het tút-en-derút-bord. Uit ongeveer vijftig tekeningen koos wijkagent Japke Kroes de mooiste uit. De winnende tekening, van Silke Kirchner, plaatste de gemeente op het tút-en-derút-bord.