Jan en Grietje Sijbesma Marsumer van het jaar

Marsum - Jan en Grietje Sijbesma zijn uitgeroepen tot Marsumers van het jaar. Dit gebeurde tijdens de traditionele Aldjiersoertinking. 

In een volle kerk ontvingen ze de oorkonde en vergulde bezem uit handen van de Kommisje Aldjiersoertinking. Deze vergulde bezem staat symbool voor de Marsumer die zich bijzonder heeft ingespannen voor het dorp en haar inwoners. Het symbool werd voor de 23ste keer uitgereikt. Het echtpaar Sijbesma ontving deze titel omdat ze zich jarenlang op verschillende terreinen heeft ingezet voor het dorp. Jan heeft 23 jaar bij de brandweer gezeten, zat in het Zakencentrum, de carnavalsvereniging en was diaken bij de PKN kerk. Hij is nog steeds actief als koster van de kerk en vrijwilliger in het MCL. Hij helpt mee bij de organisatie van het jaarlijkse stamppoteten en pakt nog steeds veel werkzaamheden op die op zijn weg komen. Grietje is acht jaar voorzitter geweest van het Deinumer koor, hielp mee met allerhande activiteiten in het dorp, was diaken en ouderling van de PKN kerk, hielp mee met de vorming van de 'Samen op Weg kerk' en is nu voorzitter van de Kerkeraad van Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum. Ze heeft acht jaar in Dorpsbelang gezeten, vervult al 22 jaar een centrale rol bij de organisatie van de Kerstzangdienst, is coördinator van het Tomkeproject Menaemeradiel, organiseert collectes, verricht vrijwilligerswerk onder andere in Nij Statelân en in het Hospice in Leeuwarden. Grietje heeft bovendien de stichting “'de Krobbe derût' mee opgericht in 1999 en is daar altijd de voorzitter van geweest.