Voor het eerst Openbaarheidsdag in Tresoar

Leeuwarden - Tresoar organiseert dit jaar voor het eerst een Openbaarheidsdag. Belangstellenden kunnen morgen terecht om allerlei stukken te raadplegen die vanaf nu openbaar zijn. 

Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefstukken. Dat gebeurde tot nu toe geruisloos, maar met ingang van 2016 besteedt Tresoar er extra aandacht aan. Op de website van Tresoar staat een overzicht van dossiers en documenten die vanaf 1 januari 2016 openbaar zijn geworden. Iedereen die daar belangstelling voor heeft, kan deze stukken op de studiezaal van Tresoar raadplegen. Bovendien brengt Tresoar in januari op zijn website en Facebookpagina een paar van die nieuwe stukken voor het voetlicht.

Openbaarheidsdag

Openbaarheidsdag is bedoeld om aandacht te vragen voor overheidsarchieven die openbaar worden. De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan een archief. Het grootste deel van die archieven is direct openbaar. Maar soms zijn er redenen om stukken voor een bepaalde periode uit te sluiten van openbaarheid. Bijvoorbeeld als de staatsveiligheid in het geding is of als stukken privacygevoelige informatie bevatten. Die beperkingen gelden altijd voor een vooraf vastgestelde periode. Elk jaar worden er dus nieuwe archiefstukken openbaar. Openbaarheid van overheidsinformatie is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een democratie. Als informatie openbaar is, kunnen burgers zich informeren over het handelen van de overheid. Het Nationaal Archief in Den Haag heeft daarom in 2010 de eerste dinsdag van het nieuwe jaar uitgeroepen tot Openbaarheidsdag. Omdat de beperkingen meestal 50 of 75 jaar gelden, worden op 1 januari 2016 vooral archiefstukken openbaar uit de jaren 1940 en 1965.